دهقانی, محمدرضا, ولی عصر رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی