دهداری, مسعود, دانشگاه یاسوج, ایران، جمهوری اسلامی