دهخدایی, پریا, دانشگاه شهر کرد, ایران، جمهوری اسلامی