- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خادم, آزاده, جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
خادم, آزاده, سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
خادمی آستانه, رزیتا, دانشگاه تبریز
خالدی, محمد
خالقی, اسماعیل
خالقی, اسماعیل, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران، جمهوری اسلامی)
خالقی, اسماعیل, دانشگاه شهید چمران اهواز
خالقی, اسمعیل, دانشگاه شهید چمران اهواز
خالقی, اسمعیل, دانشگاه شهید چمران اهواز
خاموشی, امین, دانشگاه فردوسی مشهد
خان احمدی, علیرضا, دانشگاه گنبد کاووس
خانی نژاد, سعید, دانشگاه فردوسی مشهد
خانیان, منیژه, دانشگاه شهرکرد
خاوری, هادی, دانشگاه فردوسی مشهد
خاکشور مقدم, زهرا
خدابندلو, فاطمه, دانشگاه زنجان
خدادادی, خدادادی
خدادادی, محسن
خدادادی, محسن, مرکز تحقیقات کشاورزی کرج (ایران، جمهوری اسلامی)
خدامباشی, محمود
خداپرست, سیداکبر
خرازی, سیده مهدیه
خرازی, سیده مهدیه
خرازی, سیده مهدیه, جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (ایران، جمهوری اسلامی)
خرازی, سیده مهدیه, جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
خرازی, مهدیه, جهاد دانشگاهی مشهد
خرازی, مهدیه, سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
خرازی, مهدیه, دانشگاه فردوسی مشهد
خراسانی, رضا, دانشگاه فردوسی مشهد
خراسانی نژاد, سارا, دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خراسانی نژاد, سارا, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خرم دل, سرور, دانشگاه فردوسی مشهد
خرّمی راد, مجتبی
خزائی, زهرا
خزاعی, حمید رضا, دانشگاه فردوسی مشهد
خزاعی, حمید رضا, فردوسی
خزاعی, حمید رضا, دانشگاه فردوسی مشهد
خزاعی, حمیدرضا
خزاعی, حمیدرضا
خزاعی, حمیدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
خزاعی, حمیدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد
خزاعی, حمیدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد
خزاعی, خزاعی
خزاعی, علی, دانشگاه فردوسی مشهد
خسروی, حسین
خسروی, مینا, دانشگاه گنبد کاووس
خضری, مسعود, دانشگاه باهنر کرمان
خطیب, هانیه
خطیب‌زاده, راحله
خلج, محمد علی
خلیقی, احمد
خلیقی, احمد, دانشگاه تهران (ایران، جمهوری اسلامی)
خلیقی, خلیقی
خلیلی, حجت, دانشگاه اورمیه
خندان میرکوهی, عزیزاله, دانشگاه تهران
خندان میرکوهی, عزیزاله, دانشگاه تهران
خواجه حسینی, محمد, دانشگاه فردوسی مشهد
خواجویی نژاد, غلامرضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان
خورشیدی, شادان, دانشگاه فردوسی مشهد
خوش خلق سیما, نیر اعظم, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
خوشنود یزدی, اصغر
خوشکام, صغری, معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی
خیام نکوئی, سید مجتبی, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
خیری, عزیزاله, زنجان

1 الی 64(از مجموع 64 مورد)