- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

دادار, علی دادار, دانشگاه آزاد شیروان
دادخواه, علیرضا
دارابی, دارابی
دانشمندی, محمدشاهین
دانشور, محمد حسین
دانشور, محمدحسین
داودی, داریوش
داودی, داریوش, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ایران، جمهوری اسلامی)
داورخواه, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
داورپناه, سهراب
داورپناه, سهراب, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران (ایران، جمهوری اسلامی)
داوری نژاد, داوری نژاد
داوری نژاد, غلامحسین
داوری نژاد, غلامحسین
داوری نژاد, غلامحسین
داوری نژاد, غلامحسین
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد
داوری ن‍ژاد, داوری ن‍ژاد
داوری‌نژاد, غلامحسین
داوری‌نژاد, غلامحسین
داوری‌نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
داوری‌نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسي مشهد
داوودی, فاطمه, دانشگاه صنعتی شاهرود
دباغ محمدی نسب, عادل
درزی, محمدتقی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
درویش زاده, رضا, دانشگاه اروميه
درویش زاده, رضا, دانشگاه ارومیه
درویش زاده, رضا, دانشگاه ارومیه
درویش زاده, رضا, دانشگاه ارومیه
درکی, نادر
دریانی, پریسا, دانشگاه محقق اردبیلی
دشتی, حسین
دشتی, فرشاد
دعایی, فریما, دانشگاه فردوسی مشهد
دلشاد, دلشاد
دلشاد, مجتبی
دلشاد, مجتبی, دانشگاه تهران (ایران، جمهوری اسلامی)
دلیر, مرضیه, بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شرق و شمال شرق کشور (مشهد)
دهخدایی, پریا , دانشگاه شهر کرد
دهداری, مسعود, دانشگاه یاسوج
دهستانی اردکانی, مهدی
دهقانی, محمدرضا, ولی عصر رفسنجان
دهقانی تفتی, احمدرضا
دولتی بانه, حامد
دولتی بانه, حامد
دولتی بانه, حامد
دولتی بانه, حامد, مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه (ایران، جمهوری اسلامی)
دولتی بانه, حامد, مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه
دولتی بانه, حامد, مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه
دولتی بانه, حامد, مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه
دولتی بانه, حامد, مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه
دژآباد, فهمیه, دانشگاه صنعتی اصفهان
دژم‌پور, جلیل
دیالمی, حجت
دیانت, مرجان, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
دیانتی, محبوبه, دانشگاه گیلان

1 الی 63(از مجموع 63 مورد)