- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

فاتح, مهسا, دانشگاه زنجان
فاتحی, فواد, دانشگاه پيام نور، تهران
فاخری, براتعلی, دانشگاه زابل
فاخری, براتعلی, دانشگاه زابل
فارسی, فارسی
فارسی, فارسی
فارسی, محمد
فارسی, محمد
فارسی, محمد, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
فارسی, محمد, دانشگاه فردوسی مشهد
فارسی, محمد, دانشگاه فردوسی مشهد
فارسی, محمد, دانشگاه فردوسی مشهد
فاضل حلاجی‌‌ثانی, محمد
فاضلی رستم پور, منصور, بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
فاضلی رستم پور, منصور, بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
فاطمی, حمیده
فتاحی, محمد, دانشگاه ارومیه
فتاحی, مسعود, دانشگاه شهرکرد
فتاحی مقدم, جواد
فتاحی مقدم, جواد
فتاحی مقدم, جواد, موسسه تحقیقات مرکبات کشور (ایران، جمهوری اسلامی)
فتاحی مقدم, جواد, پژوهشكده مركبات و ميوه‌هاي نيمه گرمسيري
فتاحی مقدم, جواد, پژوهشكده مركبات و ميوه‌هاي نيمه‌گرمسيري، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، رامسر
فتاحی مقدم, محمد رضا, دانشگاه تهران
فتاحی مقدم, محمدرضا, دانشگاه تهران
فتاحی مقدم, محمدرضا, دانشگاه تهران
فتاحی ‏مقدم, جواد, موسسه تحقیقات مرکبات کشور رامسر
فتاحی‌مقدم, محمدرضا
فتح اللهی, سمانه
فتحی, حسین
فتحی, رقیه, دانشگاه محقق اردبیلی
فتوت, امیر, دانشگاه فردوسی مشهد
فتوحی قزوینی, رضا
فتوحی قزوینی, رضا
فتوکیان, محمد حسین, دانشگاه شاهد تهران
فخاریان, فخاریان
فخیم رضایی, شبنم
فرامرزی, شاداب, دانشگاه هرمزگان
فرخ زاده, سارا, دانشگاه زابل
فرخزاد, علیرضا, دانشگاه ارومیه
فرخزاد نانساء, علیرضا, دانشگاه ارومیه
فرخی, جواد
فرساد, افسانه, دانشگاه بیرجند
فرهادی, حسن, دانشگاه فردوسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمشهد
فرهادی, حسن, دانشگاه فردوسی مشهد
فرهادی, علی, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان
فرهادی, نسرین
فرهادی, نسرین, دانشگاه تبریز (ایران، جمهوری اسلامی)
فرهمند, همایون
فرهودی, روزبه, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
فرهودی, روزبه, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
فرهوش, رضا
فرهوش, رضا, فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
فلاتی, زهرا, دانشگاه تهران
فلاح معافی, سکینه, شاهد تهران
فلاحی, اسماعیل
فلاحی, اسماعیل
فلاحی, جبار
فلاحی, حسین علی
فلاحی, حمید رضا, دانشگاه بیرجند
فلاحی, فلاحی
فلاحی, نوشین, ایلام
فهیمی, حمید
فیروزبخت, نیازقلی, دانشگاه صنعتی شاهرود
فیضی, حسن
فیضی, حسن, دانشگاه تریت حیدریه (ایران، جمهوری اسلامی)
فیضی اصل, ولی
فیضیان, محمد, دانشگاه لرستان
فیضی‌اصل, ولی
فیفایی, رضا, موسسه تحقیقات مرکبات کشور
فیفایی, رضا, موسسه تحقیقات مرکبات کشور
فینی دخت, سید رسول

1 الی 72(از مجموع 72 مورد)