مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد31 شماره 1 سال 1396 تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)
( غلامحسین داوری نژاد ; سیده فائزه تقی زاده ; جواد اصیلی )
636 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته
( رضا منصوری ده شعیبی ; غلامحسین داوری نژاد ; حسین حکم آبادی ; علی تهرانی فر )
559 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی
( نخعی نخعی ; خلیقی خلیقی ; ناصری ناصری ; آبرومند آبرومند )
531 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اثرات کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی دراسنا (Dracaena marginata L.)
( علی محمدی ترکاشوند ; مرضیه علیدوست ; علی محبوب خمامی )
498 چکیده   PDF
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی خسارت سرمای بهاره در تیپ‌های مختلف ارقام بادام و زردآلو
( جلیل دژم‌پور )
416 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 3 سال 1393 اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)
( پرویز رضوانی مقدم ; علی اصغر محمدآبادی ; حمید رضا فلاحی ; مهسا اقحوانی شجری )
377 چکیده   PDF
جلد 28 شماره4 سال 1393 اثر تیمارهای داشت و پس از برداشت اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر برخی فاکتورهای کیفی میوه سیب رقم ’گرانی اسمیت‘
( مصباح بابالار ; آرزو عسگرپور ; محمد علی عسگری )
375 چکیده   PDF   PDF
جلد 28 شماره4 سال 1393 استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای
( سعید نادی ; محمد فارسی ; سید حسین نعمتی ; حسین آرویی ; غلامحسین داوری نژاد )
366 چکیده   PDF   PDF
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
( زهرا ستایش‌مهر ; علی گنجعلی )
364 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)تحت شرایط تنش خشکی
( حسین مردانی ; حسن بیات ; مجید عزیزی )
355 چکیده   PDF