مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اثرات کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی دراسنا (Dracaena marginata L.)
( علی محمدی ترکاشوند ; مرضیه علیدوست ; علی محبوب خمامی )
377 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری(Vitis vinifera L.) به روش تزریق سولفات روی در تنه
( مهدی حسینی فرهی ; کرم اله گودرزی ; بیژن کاووسی )
311 چکیده   PDF
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی خسارت سرمای بهاره در تیپ‌های مختلف ارقام بادام و زردآلو
( جلیل دژم‌پور )
244 چکیده   PDF
جلد32، شماره1، سال 1397 تاثیر مواد ضد یخ در شرایط باغی بر مواد بیوشیمیایی موثر در مقاومت به سرمای انگور
( شکراله حاجیوند ; میترا رحمتی )
225 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی
( رضا پوزشی ; حمیدرضا ذبیحی ; محمدرضا رمضانی مقدم ; محمد رجب زاده ; آزاده مختاری )
202 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 3 سال 1395 مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد
( محمد بهزاد امیری ; ‍‍پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان )
176 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 3 سال 1395 بررسی اثر محلول‌پاشی کلسیم و پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما
( حسین شکفته ; محمد نیک پور )
170 چکیده   PDF
جلد 27 شماره 2 سال 1392 اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند
( زهرا محمدی ; حمید رضا روستا ; احمد تاج آبادی‌پور ; حسین حکم آبادی )
136 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)تحت شرایط تنش خشکی
( حسین مردانی ; حسن بیات ; مجید عزیزی )
109 چکیده   PDF
جلد31 شماره 1 سال 1396 تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)
( غلامحسین داوری نژاد ; سیده فائزه تقی زاده ; جواد اصیلی )
109 چکیده   PDF