نویسنده = محمد اسماعیل امیری
تعداد مقالات: 6
4. واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 594-599

10.22067/jhorts4.v0i0.28852

فاطمه ظفری؛ محمد اسماعیل امیری؛ علی وطن پور ازغندی


6. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 36-43

10.22067/jhorts4.v0i0.20784

سکینه باقری؛ محمد اسماعیل امیری؛ داریوش داودی؛ مهرناز انتصاری