نویسنده = علی گنجعلی
بهینه‌سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia leriifolia Benth.)

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 319-326

10.22067/jhorts4.v0i0.42782

معصومه مدرس؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی؛ جواد اصیلی


تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 383-393

10.22067/jhorts4.v0i0.30577

پروانه ابریشم چی؛ علی گنجعلی؛ عبداله بیک خورمیزی؛ امیر آوان


تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jhorts4.v1388i1.1910

متین جامی معینی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ پیمان کشاورز؛ علی سروش‌زاده؛ علی گنجعلی