بهبود تحمل به کم‌آبی با استفاده از کمپوست پسماند شهری در چمن بومی تال فسکیو

محمد سادات فریزنی؛ حمیدرضا خزاعی؛ علی گزانچیان

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 253-266

https://doi.org/10.22067/jhs.2021.61803.0

چکیده
  تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثر نسبت­های اختلاط کمپوست زباله شهری با خاک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چمن گونه بومی تال فسکیو (Festucaarundinaceous) در پاسخ به تنش خشکی در قالب دو آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. در آزمایش اول، بررسی درصد و سرعت سبز شدن چمن در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار صورت پذیرفت که در آن تیمارهای ...  بیشتر

تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی

محمد سادات فریزنی؛ حمیدرضا خزاعی؛ علی گزانچیان

دوره 33، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 155-167

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v33i1.74279

چکیده
  تحقیق حاضر در قالب دو آزمایش با هدف بررسی تاثیر نسبت­های اختلاط کمپوست زباله شهری با خاک بر برخی خصوصیات ریشه چمن گونه بومی تال فسکیو در پاسخ به تنش خشکی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 انجام گردید. آزمایش اول با هدف بررسی درصد و سرعت سبز شدن چمن در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد که در آن تیمارهای آزمایش ...  بیشتر

تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی

مریم کمالی؛ محمود شور؛ سید حسین نعمتی؛ امیر لکزیان؛ حمیدرضا خزاعی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 519-529

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i2.58195

چکیده
  کمبود آب از تنش‌های مهم غیرزیستی است که رشد گیاه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به منظور بررسی اثر تنش آبی بر سه رقم گل اطلسی پرکاربرد در فضای سبز شهر مشهد آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح آّبیاری (100 درصد (شاهد))، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی) و 3 رقم اطلسی ...  بیشتر

اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه پرتقال در شمال کشور

صالح محمدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ یحیی تاجور

دوره 31، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 739-750

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.59361

چکیده
  پرتقال از محصولات باغی حساس به تنش دمای پایین بوده، لذا در این مطالعه میزان آسیب‌پذیری به تنش دمای پایین در شرایط محیطی کنترل شده نسبت به سطوح تیمار دمای (3، 0، 3- و 6- درجه سیلسیوس) در شش ژنوتیپ‌ بومی شبه پرتقال (شماره 6-1) رقم حساس (پرشین لایم) و رقم مقاوم (انشو) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر

بررسی چگونگی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن بومی جنس آگروپیرون به تنش رطوبتی

مهدی یعقوبی؛ مهدی پارسا؛ علی گزانچیان؛ حمیدرضا خزاعی

دوره 31، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 389-400

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.56268

چکیده
  از مهم ترین مشکلات در جهت توسعه فضای سبز و چمن کاری، کمبود منابع آبی می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی عملکرد و مقاومت چمن‌های بومی در برابر تنش رطوبتی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1392 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان به اجرا در آمد. گونه‌های مختلف چمن بومی اگروپیرون شامل A. elongatum ، A. desertorum، A. cristatum ...  بیشتر

تاثیر تنش خشکی بر کیفیت ظاهری، خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی 3 گونه چمن بومی

رامین مهدوی؛ مهدی پارسا؛ علی گزانچیان؛ حمیدرضا خزاعی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 216-225

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.56264

چکیده
  توسعه فضای سبز شهری و چمنکاری از جمله نیازهای بشر امروز است که عامل محدودکننده در این امر کمبود آب می‌باشد. این کمبود بر توسعه، کیفیت و انتخاب نوع پوشش گیاهی تاثیر مستقیم می‌گذارد. از اینرو آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی برای سنجش مقاومت گونه‌های چمن بومی و انتخاب گونه مناسب روی گونه‌های بومی Brumos tomentellus، Festuca rubra، F .arundinacea ...  بیشتر

تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

گلنار قاضیان تفریشی؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سعید رضا وصال

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 547-554

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.49095

چکیده
  خیار یک گیاه فصل گرم و حساس نسبت به سرمازدگی می‌باشد و در صورت مواجهه با سرمای بهاره رشد آن به شدت کاهش یافته یا متوقف می شود. به منظور بررسی تاثیر مواد تنظیم کننده رشد (اسپرمیدین) بر ایجاد مقاومت به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار و در سه تکرار انجام شد. تیمارها ...  بیشتر

تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط کنترل شده

سعید خانی نژاد؛ حمیدرضا خزاعی؛ جعفر نباتی؛ محمد کافی

دوره 28، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 517-523

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21653

چکیده
  سیب ‌زمینی یکی از پر تولیدترین محصولات کشاورزی و از منابع غذایی با ارزش در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. قارچ‌های میکوریزا نیز همزیست با ریشه اغلب گیاهان زراعی بوده و سبب بهبود در رشد و عملکرد آن‌ها می‌شوند. در این راستا مطالعه‌ای به منظور بررسی تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد ارقام سیب‌زمینی انجام شد. آزمایش به صورت ...  بیشتر

تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

علی اسکندری؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ عباس مجدآبادی

دوره 25، شماره 2 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9991

چکیده
  چکیده به منظور مطالعه تاثیر رژیم آبیاری و رقم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع رژیم آبیاری: تامین100 درصد نیاز آبی سیب زمینی ‍(I1)، تامین 70 درصد نیاز آبی ...  بیشتر

بررسی هورمون‌های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریزغده سیب زمینی

روناک ساسانی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی

دوره 23، شماره 2 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2587

چکیده
  چکیده با توجه به این که دوران خواب در جوانه‌های ریز غده سیب زمینی یکی از عوامل محدود کننده کشت آنها پس از برداشت غده‌ها است، این آزمایش بر اساس طرح آشیانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار با هدف یافتن موثر ترین هورمون و دما جهت شکست سریعتر خواب ریز غده سیب زمینی در بهار سال 1387 صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل هورمون‌های جیبرلیک ...  بیشتر

بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد

حمیدرضا خزاعی؛ محمدجواد ارشدی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1387

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1084

چکیده
  چکیده به منظوربررسی تاثیرمقادیرکود نیتروژن برعملکرد وخصوصیات کیفی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که در آن کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. برای تشخیص ...  بیشتر