نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر هرس و تغذیه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انار (Punica granatum L.) رقم رباب

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 177-184

10.22067/jhorts4.v0i0.39388

عبدالعلی حسامی؛ محمدرضا پورقیومی؛ سعادت ساریخانی خرمی