نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر مالچ‌های آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت ‌روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) در اقلیم خشک و نیمه خشک

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-91

10.22067/jhorts4.v32i1.60458

مینا نورزاده نامقی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حسین انصاری؛ سیدحسین نعمتی؛ احمد زارع فیض آبادی


3. تأثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-54

10.22067/jhorts4.v0i0.48440

قربانعلی اسدی؛ علی مومن؛ مینا نورزاده نامقی؛ سرور خرم دل