کلیدواژه‌ها = اتیلن
تعداد مقالات: 3
1. اثر مقادیر و روش‌های مختلف کاربرد پوتریسین بر عمر گلجایی، برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیمی میخک (Dianthus caryophyllus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22067/jhs.2021.71518.1075

داود هاشم آبادی؛ سید عباس راضی؛ بهزاد کاویانی


2. بررسی اثر اتانول و متانول بر برخی صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. ‘Sensi’)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 218-227

10.22067/jhorts4.v0i0.39401

شنو امینی؛ مصطفی عرب؛ مجید راحمی؛ عبدالرحمان رحیمی