کلیدواژه‌ها = دانه گرده
بررسی دماهای مختلف آزمایشگاهی بر روی جوانه‌زنی دانه‌گرده و سرعت رشد لوله گرده در برخی ارقام خرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22067/jhs.2023.81785.1253

توکل راسته؛ جواد عرفانی مقدم؛ سید سمیح مرعشی


اثرات مصرف اسید جیبرلیک بر بی‌دانه کردن و برخی صفات کمی و کیفی میوه سه رقم انگور دانه دار ایرانی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 110-121

10.22067/jhorts4.v0i0.44918

حامد دولتی بانه؛ حکمت جعفری؛ رسول جلیلی مرندی؛ رحیم عبدالهی