کلیدواژه‌ها = گوجه فرنگی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه‌فرنگی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 221-230

10.22067/jhorts4.v34i2.78718

محسن مرادی؛ فرهنگ رضوی؛ ولی ربیعی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ لیلا صالحی


4. تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 383-393

10.22067/jhorts4.v0i0.30577

پروانه ابریشم چی؛ علی گنجعلی؛ عبداله بیک خورمیزی؛ امیر آوان


5. تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 358-363

10.22067/jhorts4.v0i0.18148

سهیلا کمری شاهملکی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد


6. بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 409-416

10.22067/jhorts4.v0i0.18252

محسن محمودنیا میمند؛ محمد فارسی؛ سید حسن مرعشی؛ پرویز عبادی


7. ارزیابی اثرات بستر کاشت و دور آبیاری بر شاخص های رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12898

مهسا اقحوانی شجری؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مهدی مهربخش؛ جبار فلاحی؛ فاطمه حقیقی تاجور