دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، اسفند 1393 
استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای

صفحه 446-452

10.22067/jhorts4.v0i0.45071

سعید نادی؛ محمد فارسی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آرویی؛ غلامحسین داوری نژاد


کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو

صفحه 584-593

10.22067/jhorts4.v0i0.25874

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ روح اله حق جویان؛ سید حسین جمالی؛ سید مجتبی خیام نکوئی؛ عبدالرضا کاوند؛ کریم احمدی؛ لیلا صادقی؛ علی اکبر لونی؛ طیبه کرمی؛ صغری خوشکام