اسامی داوران

داوران سه سال اخیر

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

Scopus Author ID

Publons ID

Orcid ID

محمدحسین

امینی فرد

دانشگاه بیرجند

36623276400

AAG-5247-2021

0000-0002-9490-2616

هاجر

نعمتی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

الهام

اردکانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

فاطمه

کاظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

27567791500

 P-6073-2015

0000-0003-2608-2123

خلیل

ملک زاده

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

56785893500

 ABE-8228-2021

0000-0003-0175-2442

سارا

دژستان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

55872374500

 

 

شادی

عطار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حمیدرضا

ذبیحی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقیقات خاک و آب

 

 

 

رستم

یزدانی بیوکی

مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

 

D-7388-2017

 

عطیه

اورعی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

بهرام

عابدی

دانشگاه فردوسی مشهد

57192910288

 L-7506-2018

0000-0001-5292-9557

اعظم

امیری

دانشگاه صنعتی اصفهان

36683904300

K-8650-2018

0000-0003-2709-0061

عاطفه

عامری سیاهوئی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

ساجده

کریم پور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

R-8275-2019

 

حسن

بیات

دانشگاه بیرجند

 

 

 

ولی

ربیعی

دانشگاه تهران / دانشگاه زنجان

 

Y-8543-2018

 

حسین

آرویی

دانشگاه فردوسی مشهد

14824585900

 V-8222-2018

0000-0002-5493-8200

سمیرا

بیدکی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

رضا

امیری فهلیانی

دانشگاه یاسوج

 

 

 

اسد

معصومی اصل

دانشگاه یاسوج

 

 

0000-0003-2737-5550

فرید

مرادی نژاد

دانشگاه بیرجند

14827216400

L-4582-2019 

0000-0002-8300-2276

فریبرز

زارع نهندی

دانشگاه تربیت مدرس/ دانشگاه تبریز

 24449761500

 

0000-0003-3253-8705

خدایار

همتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

مهروالسادات

متغیر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

طیبه

نازدار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

سیده مهدیه

خرازی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 

 

 

علی

تهرانی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

25650484700

AFP-5557-2022

0000-0002-7103-0413

مجید

عزیزی

دانشگاه فردوسی مشهد

23011509900

AAA-3124-2020

0000-0002-8813-4518

فرشته

کامیاب

دانشگاه آزاد رفسنجان

 

 

 

حسین

نستری نصرآبادی

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

 

 

0000-0001-6400-9416

علی اکبر

شکوهیان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

24557957000

 

 

بیژن

کاووسی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

 

یحیی

سلاح‌ورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

38862848500

AAG-2806-2021

0000-0003-0395-5876

فردین

قنبری

دانشگاه ایلام

 

ABE-2522-2021

0000-0003-3809-1967

سید مهدی

میری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

AAU-9507-2021

 

ویدا

چالوی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

محمدتقی

عبادی

دانشگاه تهران

 

E-3542-2014

 

خسرو

پرویزی

دانشگاه بوعلی سینای همدان

 

S-5545-2016

 

محمد

محمودی سورستانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

AAQ-7793-2021

0000-0002-0298-4918

محمد علی

سبک خیز خیاط

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

سمانه

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

0000-0003-3653-9975

عبداله

ایمان مهر

دانشگاه اراک

 

 

 

علی

شاهی قره لر

گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی، دانشگاه محقق اردبیلی

38661753400

 D-3468-2018

0000-0003-1206-6464

محمد جواد

نظری دلجو

گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 

V-5379-2017

 

علیرضا

مشرفی عراقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAA-3201-2020

 

طاهر

برزگر

دانشگاه زنجان

 

AFM-2826-2022

 

حمید

حسن پور

دانشگاه ارومیه

 

 

0000-0002-5817-4527

میترا

رحمتی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر

 

Q-1140-2019

 

محمد

زارع مهرجردی

دانشگاه شیروان

 

 

 

رضا

شاه حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

علیرضا

یاوری

دانشگاه هرمزگان

57220418206

 

0000-0002-4786-0759

محمدمهدی

جوکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

X-2310-2019

 

لیلا

سمیعی

استادیار، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

35775683700

AAA-2105-2021

0000-0001-6151-7263

مهرانگیز

چهرازی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

0000-0001-7275-6171

زینب

غیور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

عسکر

غنی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم

 

AAV-1666-2021

 

مهسا

خدابنده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

احمد

بالندری

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 

 

 

مریم

کمالی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

جمالعلی

الفتی

دانشگاه گیلان

 

 

 

امیر

فتوت

دانشگاه فردوسی مشهد

6603642162

P-6072-2015

0000-0002-5551-7002

محمدحسین

عباسپورفرد

دانشگاه فردوسی مشهد

 6507348518

 Q-2024-2016

0000-0002-5575-5115

مریم

حقیقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

25629538400

ADZ-5333-2022

0000-0002-7590-0359

مرتضی

علیرضائی

دانشگاه بیرجند

 

 

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

A-2554-2009

 

محسن

علی پور

دانشگاه جهرم

 

V-7765-2017

 

محمود

شور

دانشگاه فردوسی مشهد

51864605700

L-7504-2018

0000-0002-7817-9464

علی

فرهادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 

 

سید مجید

زرگریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

بهمن

زاهدی

دانشگاه لرستان

 

 

 

مینا

نورزاده نامقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

معظم

حسن پور اصیل

دانشگاه گیلان

 

 

 

همایون

فرهمند

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

R-6944-2017

 

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

55912874500

S-3648-2018

0000-0002-9201-5060

وحید

اکبرپور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

مهدی

حسینی فرهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

 

AAG-9972-2021

 

نسرین

قوامی

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

 

 

مسعود

قاسمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

پرویز

رضوانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

6508176245

36814127200

B-2746-2015

 A-6938-2009

0000-0002-3827-3878

علی

گنجعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

Y-5307-2019

0000-0002-0956-8650

صفیه

وطن دوست

دانشگاه تربت حیدریه

 

F-4258-2010

 

مهدی

خیاط

دانشگاه بیرجند

 

AAG-9972-2021

 

ناصر

عالم زاده انصاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

حسین

صادقی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

محبوبه

ناصری

گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه

 

 

 

گون آی

بغدادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حسن

اکبری

مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان اصفهان

 

 

 

فخری

شهیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 22951770900

L-8181-2018

0000-0002-5257-8205

افرا

روغنی

دانشگاه تهران- کرج

 

 

 

حامد

کاوه

دانشگاه تربت حیدریه

 

A-5461-2019

 

احمد

شریفی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

نوراله

معلمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

24587685500

 

0000-0002-9701-5238

بابک

مدنی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

 

 

 

مهدی

حدادی نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبعیی ساری

54385224900

AAA-6878-2022

0000-0001-7776-4832

رقیه

نجف زاده

دانشگاه ارومیه

 

 

 

محمد رضا

چاکرالحسینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

 

 

 

نعمت الله

اعتمادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

ایمان

روح اللهی

دانشگاه شاهد تهران

 

H-6405-2016

 

عبدالحسین

ابوطالبی جهرمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

 

 

سمیه

رستگار

دانشگاه هرمزگان

 

R-6330-2017

 

بهروز

گلعین

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

 

 

 

محمدرضا

وظیفه شناس

سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد

 

 

 

سید نجم الدین

مرتضوی

دانشگاه زنجان

 

 

 

فریال

وارسته

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

محبوبه

زمانی پور

دانشگاه ولایت ایرانشهر

 

 

 

سیده فائزه

تقی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

رضا

برادران

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 

ABC-3514-2020

0000-0001-5068-0911

فرهاد

اصغری

دانشگاه گیلان

 

 

 

روح الله

عامری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAU-9535-2021

 

عبداله

ملافیلابی

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، قوچان

 

 

 

سمیه

نظامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAU-9401-2021

 

علی

قادری

دپارتمان مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، ایران

 

 

 

زهره

جبارزاده

دانشگاه ارومیه

8509297200

 R-2662-2018

0000-0003-2476-7284

هانیه

هادیزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

0000-0003-3015-9592