اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر علی تهرانی فر
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۳۰
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۸۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی پارسا; رضا خراسانی; محمود شور

تأثیر نانو¬ذرات دی¬اکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea)

صبا نجاتی زاده; سعید ملک زاده شفارودی; علیرضا آستارایی; نسرین مشتاقی

تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی

کریم عرب سلمانی; امیرهوشنگ جلالی; پیمان جعفری

اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بوته‌های خیار در مرحله نهال بذری

محمد سلیمانی; مصطفی مبلی; علی اکبر رامین; بهرام بانی نسب; لیلا اصلانی

تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین¬های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها

محبوبه دیانتی; یوسف حمیداوغلی; جمالعلی الفتی چیرانی

اثر محلول¬پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

رضا غلامی; نوراله معلمی; اسماعیل خالقی; سید منصور سیدنژاد

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjhorts4@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.