اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر علی تهرانی فر
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۳۰
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۸۶
تلفن: -۳۸۸۰۴۶۲۲---۰۵۱-۳۸۸۰۴۶۲۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • احمد شریفی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • ایمان روح اللهی
 • بهرام عابدی
 • حامد کاوه
 • حسن بیات
 • حسین انصاری
 • حسین نستری نصرآبادی
 • رضا خراسانی
 • رضا صالحی
 • زهرا کریمیان
 • سمیرا بیدکی
 • عاطفه عامری سیاهوئی
 • عبدالستار دارابی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سبحانی
 • لیلا سمیعی
 • محمد فارسی
 • محمدرضا بی همتا
 • مسعود اصفهانی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر کلشیسین بر القاء پلی‌پلوئیدی و اثرات آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

امیر حسین کشتکار, نوشین فلاحی, محمد رضا عبدالهی, حسن ساریخانی, هوشمند صفری, ژاله محسنی عراقی
بازدید: 44

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های محلی انبه (Mangifera indica L.) استان هرمزگان با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و نشانگر ISSR

عبدالنبی باقری, حامد حسن زاده خانکهدانی, وجیهه قنبری, مجید عسکری سیاهویی, سید سعید مدرس نجف آبادی
بازدید: 35

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjhorts4@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.