دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 46، شهریور 1399، صفحه 360-197 

مقالات پژوهشی

جوانه زنی جنین بالغ پکان (Carya illinoensis) در شرایط درون شیشه ای

صفحه 197-206

10.22067/jhorts4.v34i2.71121

مینا غزایی یان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ کمال قاسمی بزدی؛ سید حسین نعمتی


انتخاب بستر کشت بهینه جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) در سیستم کشت هیدروپونیک

صفحه 261-271

10.22067/jhorts4.v34i2.79193

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ صبا نجاتی زاده؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان