نویسنده = محمود قاسم نژاد
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-33

10.22067/jhorts4.v0i0.35043

فاطمه ابری؛ محمود قاسم نژاد؛ رضا حسن ساجدی؛ داوود بخشی؛ محمد علی شیری


3. تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 358-363

10.22067/jhorts4.v0i0.18148

سهیلا کمری شاهملکی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد


6. تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i1.3638

محمد احمدی دهج؛ محمود قاسم نژاد؛ محسن زواره؛ غلامعلی پیوست


7. ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج

دوره 24، شماره 1، تابستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i1.3657

انسیه قربانی؛ داوود بخشی؛ حسن حاج نجاری؛ محمود قاسم نژاد؛ پروانه تقی دوست