درباره نشریه

این نشریه از سال 1364 بنام علوم و صنایع کشاورزی ( تمام گرایش ها) به چاپ رسیده است و از سال 1386 به صورت تخصصی بنام علوم باغبانی مقالات را به چاپ می رساند.

نشریه علوم باغبانی به صورت فصلنامه 4 شماره در سال چاپ می شود.


 هدف از انتشار این نشریه  افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. مقلات علمی پژوهشی محققین محترم را در زمینه های میوه کاری، سبزی کاری، گیاهان داروئی، گیاهان زینتی و فضای سبز را که برای اولین بار منتشر می شود ، می پذیرد.


بر اساس مصوبه وزارت عتف از سال 1398، کلیه نشریات دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.


پروانه انتشار نشریه علوم باغبانی کلیک کنید(کد ارسال شود)

شناسه دیجیتالی مقاله

DOI

نوع داوری

دو سو ناشناس

سیستم مشابهت یابی

https://hamyab.sinaweb.net/

سیاست دسترسی و انتشار

دسترسی آزاد

اخلاق نشر

این نشریه عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE)

قالب متن مقالات

PDF, HTML

مجوز انتشار و حق مولف

Creative Commons license CC-BY