اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1827
تعداد پذیرش 774
تعداد عدم پذیرش 810

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 763
تعداد مشاهده مقاله 234175
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 223 روز
متوسط زمان داوری 63 روز
متوسط زمان پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 254 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 300 روز
درصد پذیرش 42 %