اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 882
تعداد پذیرش 314
تعداد عدم پذیرش 379

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 429
تعداد مشاهده مقاله 202894
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 265 روز
درصد پذیرش 36 %