اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1800
تعداد پذیرش 746
تعداد عدم پذیرش 780

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 723
تعداد مشاهده مقاله 74243
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 233 روز
متوسط زمان داوری 64 روز
متوسط زمان پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 212 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 311 روز
درصد پذیرش 41 %