اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1885
تعداد پذیرش 824
تعداد عدم پذیرش 831

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 397
تعداد مشاهده مقاله 154756
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 61 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
درصد پذیرش 44 %