اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 922
تعداد پذیرش 350
تعداد عدم پذیرش 396

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 489
تعداد مشاهده مقاله 271674
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 256 روز
درصد پذیرش 38 %