اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 553
تعداد پذیرش 234
تعداد عدم پذیرش 163

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 331
تعداد مشاهده مقاله 200580
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
درصد پذیرش 42 %