اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 610
تعداد پذیرش 262
تعداد عدم پذیرش 190

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 359
تعداد مشاهده مقاله 515973
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
درصد پذیرش 43 %