نویسنده = عیسی ارجی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 74-81

10.22067/jhorts4.v0i0.20793

رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه


3. بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9987

فریده شیخ مرادی؛ عیسی ارجی؛ اکبر اسماعیلی؛ وحید عبدوسی