نویسنده = �������������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه وجود SNPها در ژن‌های SUNو OVATEدخیل در شکل میوه گوجه‌فرنگی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 169-182

10.22067/jhs.2021.61531.0

ساناز خضرلو؛ بابک عبدالهی مندولکانی


2. تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 370-377

10.22067/jhorts4.v0i0.18220

سمیرا متاعی؛ مهدی تاجبخش؛ رضا امیرنیا؛ بابک عبدالهی مندولکانی