نویسنده = سید جلال طباطبایی
تعداد مقالات: 5
3. تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 178-184

10.22067/jhorts4.v0i0.24818

مهری یوسفی؛ سید جلال طباطبایی؛ جعفر حاجیلو؛ ناصر مهنا


4. اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 18-26

10.22067/jhorts4.v0i0.20781

حجت اله رستمی؛ سید جلال طباطبایی؛ فریبرز زارع نهندی؛ جعفر حاجی‌لو


5. اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 440-447

10.22067/jhorts4.v0i0.18259

مهدی اورعی؛ سید جلال طباطبایی؛ اسماعیل فلاحی؛ علی ایمانی؛ لیلا سید لر فاطمی