کلیدواژه‌ها = ریشه‌زایی و محیط کشت مایع
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 616-623

10.22067/jhorts4.v0i0.32259

سکینه باقری؛ داریوش داودی؛ محمد اسماعیل امیری؛ مینا بیاناتی؛ مهرناز انتصاری