میوه کاری
بررسی تاثیر محلول‌پاشی پرولین بر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی و اسمولیت‌های پایه UCB1 پسته در شرایط تنش آبی

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی

دوره 37، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 351-362

https://doi.org/10.22067/jhs.2022.75455.1145

چکیده
  باتوجه به مشکلات کم‌آبی در بیشتر مناطق ایران استفاده از اسیدهای آمینه می‌تواند در کاهش اثرات زیانبار تنش خشکی بر محصولات مختلف مانند کاهش رشد و عملکرد موثر باشد. زیرا اسیدهای آمینه مانند پرولین منجر به تنظیم بهتر اسمزی سلول شده و به ادامه فعالیت سلول در شرایط تنش خشکی کمک می‌کند. در این راستا آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ...  بیشتر

میوه کاری
تأثیر آرژینین بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه توت‌فرنگی رقم ’آلبیون‘ در شرایط کم محلول‌دهی

صلاح الدین مصلحتی فرد؛ حمید حسن پور

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 135-149

https://doi.org/10.22067/jhs.2022.73636.1108

چکیده
  استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی در کشت هیدروپونیک، باعث هدر رفت کود و در نتیجه افزایش هزینه­های تولید و همچنین افزایش زه­آب گلخانه­ای می­شود. برای جبران تأثیر منفی کمبود آب و محلول غذایی، استفاده از ترکیباتی مانند آمینواسیدها (آرژینین) جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول، می‌تواند مؤثر باشد. در این پژوهش تأثیر آرژینین با سه سطح ...  بیشتر