کلیدواژه‌ها = موسیلاژ
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و روی بر صفات کمی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) در منطقه جیرفت

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-101

10.22067/jhorts4.v30i1.37910

عبدالرضا رئیسی سربیژن؛ ناصر برومند؛ طاهره ظاهرآرا


3. تأثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-54

10.22067/jhorts4.v0i0.48440

قربانعلی اسدی؛ علی مومن؛ مینا نورزاده نامقی؛ سرور خرم دل