اثرات کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی دراسنا (Dracaena marginata L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیله بادام زمینی (Peanut shelles) به عنوان ضایعات به جا مانده از کشت بادام زمینی، حجم قابل توجهی دارد که کمپوست آن می تواند به عنوان منبعی قابل دسترس، جایگزین پیت در بستر کشت گیاهان زینتی شود. این تحقیق به منظور استفاده از کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر مناسب در پرورش گیاه زینتی دراسنا به اجرا در آمد. تیمار شاهد بستر پیت-پرلیت به نسبت 1:2 بود و کمپوست تولید شده از پیله بادام زمینی در مقادیر 15، 30، 45، 60 و 100 درصد حجمی به جای پیت جایگزین شدند. این تحقیق، بر پایه طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در گلخانه ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی انجام شد. خصوصیات شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته، درصد نیتروژن و کربن، نسبت C/N، درصد فسفر، پتاسیم، کلسیم، سدیم و منیزیم در بسترهای کشت اندازه‌گیری شدند. شاخص‌های رشد شامل ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ در گیاه دراسنا اندازه‌گیری شدند. همچنین غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز در برگ گیاه دراسنا اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که کمپوست پیله بادام زمینی با کاهش نسبت C/N، ایجاد pH مناسب و عرضه بهتر عناصر غذایی اثر بیشتری بر خصوصیات رشد نظیر ارتفاع، تعداد برگ و وزن خشک اندام هوایی در مقایسه با شاهد داشت. تیمارهای حاوی 15 و 45 درصد کمپوست پیله بادام زمینی رشد بهتری در مقایسه با شاهد داشتند و کمترین میزان رشد مربوط به تیمار 100 درصد کمپوست پیله بادام زمینی و شاهد بود. در نتیجه، کمپوست پیله بادام زمینی می تواند به عنوان جانشین پیت گران قیمت در بستر کشت گیاهان زینتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Composted Peanut Shells as a Growth Medium on the Growth of Dracaena marginata

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi Torkashvand
  • M. Alidoust
  • A. Mahboub Khomami
چکیده [English]

Peanut shelles as a waste of cultivated peanuts are produced in a considerable amount in Guilan province, Iran, that its compost can be used as an available resource in replacement of peat as growth medium of ornamental plants.This experiment was carried out to determine the possibility using of peanut shells compost as an appropriate medium of Dracaena. The control treatment was a medium of peat: perlit at 2:1 ratio that in a compeletly randomized design, the peat was replaced by composted peanut shelles by 15, 30, 45, 60, and 100% V/V. The experiment had three replications. This study was carried out in Ornamental Plant Research Station of Lahijan, Guilan province, Iran. Chemical properties of media including EC, pH, total nitrogen, carbon, C/N ratio; and available concentrations of phosphorus, potassium, calcium, sodium and magnesium were measured. The growth factors including plant height, leaf number, dry weight of stem and leaf were evaluated.The concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron and manganese in leaf were also measured. Results showed the peanut shell comopst because of decreasing C/N ratio and availability of nutrients in media, caused to increase plant height, leaf number and dry weight of shoot compared to control. The greatest rate of growth was achived in 15% and 45% compost treatments and its lowest obtained in 100% V/V treatment and control. In couclusion Peanut shell comopste can be used as alternative substitution of expensive peat in the growth media of ornamental plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dracaena
  • Growh media
  • Peanut shells compost
  • Peat
CAPTCHA Image