اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر علی تهرانی فر
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۳۰
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۸۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده موسوی بزاز
 • ابراهیم دورانی
 • احمد احمدیان
 • احمد شریفی
 • بهرام باغبان
 • بهرام عابدی
 • حسن بیات
 • حسن صالحی
 • حسین آرویی
 • حسین نستری نصرآبادی
 • خدایار همتی
 • رستم یزدانی بیوکی
 • ساجده کریم پور
 • سید مجید زرگریان
 • سیده مهدیه خرازی
 • طیبه نازدار
 • عباس حسنی
 • عباس صفرنژاد
 • عبدالعلی شجاعیان
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • علی نیکبخت
 • علیرضا سیروس مهر
 • علیرضا سیفی
 • فاطمه کاظمی
 • فرج اله شهریاری احمدی
 • فرهاد شکوهی فر
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محبوبه ناصری
 • محمد زکی عقل
 • محمد علی سبک خیز خیاط
 • محمد فارسی
 • محمد مقدم
 • محمدتقی عبادی
 • محمدجمال سحرخیز
 • محمدرضا بی همتا
 • محمدمهدی جوکار
 • محمود شور
 • مرتضی گلدانی
 • مريم كمالي
 • مریم کهربائیان
 • مهرانگیز چهرازی
 • مهروالسادات متغیر
 • نسرین مشتاقی
 • هاجر نعمتی دربندی
 • یحیی سلاح ورزی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمي تاجدار (Agropyron cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوری

محمد حسین شیخ محمدی, نعمت الله اعتمادی, علی نیکبخت, مصطفی عرب, محمد مهدی مجیدی
بازدید: 112
بازدید: 119

نقش اکوتیپ، ریزنمونه و تنظیم¬کننده‌های رشد گیاهی در کشت تعلیقی سلولی چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.)

سید مهران علوی, اسد معصومی اصل, ناصر زارع, رسول اصغری زکریا, پریسا شیخ زاده مصدق
بازدید: 96