نشریه علوم باغبانی در در پایگاه اطلاعاتی EBSCO نمایه شد.

نشریه علوم باغبانی  در در پایگاه اطلاعاتی EBSCO نمایه شد.

پایگاه EBSCO یکی از اولین و بزرگترین ارائه‌دهنده پایگاه‌های جستجوی آنلاین کتاب و مقالات الکترونیک برای کالج‌ها، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و دسترسی به اطلاعات بیش از 100000 هزار نشریه در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی و تجارت فراهم کرده است. این پایگاه اقدام به طراحی محیط جستجوی فارسی برای پایگاه خود را نیز نموده است.