نویسنده = مجید راحمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر اتانول و متانول بر برخی صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. ‘Sensi’)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 218-227

10.22067/jhorts4.v0i0.39401

شنو امینی؛ مصطفی عرب؛ مجید راحمی؛ عبدالرحمان رحیمی


2. امکان‌سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 335-341

10.22067/jhorts4.v0i0.26391

فرهاد سلمانی زاده؛ سید مهدی نصیری؛ مجید راحمی؛ عبدالعباس جعفری