نویسنده = خدایار همتی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه اثر رویشگاه بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه پونه (Mentha longifolia L.)

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 698-710

10.22067/jhorts4.v33i4.79019

محسن عیسی پور؛ خدایار همتی؛ نسترن همتی


3. برآورد عملکرد بیومس گیاه مرزه تابستانه با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 448-456

10.22067/jhorts4.v31i3.33666

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی؛ فهیمه نصرتی