نویسنده = عزیزاله خندان میرکوهی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت رشد و گل‌دهی شمعدانی معمولی ( Pelargonium hortorum) در فضای رشد محدود باغ شیشه‌ای (تراریوم)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 567-580

10.22067/jhorts4.v32i4.69721

عزیزاله خندان میرکوهی؛ سیده راضیه واعظ موسوی؛ احمد خلیقی؛ روح انگیز نادری


2. اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

دوره 30، شماره 2، بهار 1395، صفحه 327-335

10.22067/jhorts4.v30i2.43607

عزیزاله خندان میرکوهی؛ نکیسا بایی؛ ابراهیم هادوی