نویسنده = سید علی یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انبارمانی چند توده پیاز خوراکی بومی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22067/jhs.2021.60204.0

سید علی یعقوبی؛ سید حسین نعمتی؛ مجید عزیزی؛ محمود شور