نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 226-234

10.22067/jhorts4.v0i0.22040

راضیه ولی اصیل؛ مجید عزیزی؛ حسین آروئی؛ معصومه بحرینی؛ محدثه مربایان