کلیدواژه‌ها = اسیدیته
بررسی تغییرات برخی خواص فیزیکی و شیمیایی میوه زیتون طی انبارمانی

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 192-200

10.22067/jhorts4.v30i2.36100

روح اله منتقمی راد؛ ابراهیم احمدی؛ حسن ساریخانی


تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (Camellia sinensis L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 102-109

10.22067/jhorts4.v0i0.24804

مهسا طایفه؛ محمد معز اردلان؛ فرید باقری