کلیدواژه‌ها = ارتفاع بوته
تعداد مقالات: 7
6. بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه همیشه‌ بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 369-378

10.22067/jhorts4.v0i0.42859

احمد نظامی؛ محمدجواد موسوی؛ سمیه نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم یوسف ثانی؛ فاطمه کیخاآخر