کلیدواژه‌ها = نیاز سرمایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-58

10.22067/jhorts4.v0i0.20790

حسین عراقی؛ علی تهرانی‌فر؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور


2. بررسی نیاز سرمایی رقم‌‌‌های انگور تجاری استان فارس

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 394-401

10.22067/jhorts4.v0i0.18244

مهدی گاراژیان؛ سعید عشقی