کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی اکسیدانی
تعداد مقالات: 8
2. ارزیابی تاثیر روش‌های مختلف خشک‌کردن بر زمان خشک‌شدن و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens)

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 655-668

10.22067/jhorts4.v33i4.76354

حسن مومیوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ شیرین تقی پور؛ کبری سپهوند؛ بهنام مرادی


4. تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 451-466

10.22067/jhorts4.v0i0.76772

علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد


7. مطالعه خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه 30 رقم مختلف انار ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 312-318

10.22067/jhorts4.v0i0.42779

علی تهرانی فر؛ مهدی زارعی؛ بهنام اسفندیاری؛ زهرا نعمتی


8. بررسی تأثیر روش های مختلف خشک‌کردن بر زمان خشک‌شدن و برخی خواص بیوشیمیایی نعنا فلفلی (.Mentha piperita L)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 407-415

10.22067/jhorts4.v0i0.42865

فاطمه روزدار؛ مجید عزیزی؛ عسگر غنی؛ غلامحسین داوری نژاد