کلیدواژه‌ها = گلابی
تعداد مقالات: 4
3. واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 594-599

10.22067/jhorts4.v0i0.28852

فاطمه ظفری؛ محمد اسماعیل امیری؛ علی وطن پور ازغندی


4. مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا»

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 228-235

10.22067/jhorts4.v0i0.39406

مصباح بابالار؛ مرجان السادات حسینی؛ محمدعلی عسکری؛ سهراب داورپناه