کلیدواژه‌ها = ظرفیت آنتی اکسیدانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تراکم کاشت و رقم بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و صفات کیفی ریحان (Ocimum basilicum L.) در کشت هیدروپونیک

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 263-272

10.22067/jhorts4.v32i2.60911

فرزانه بدخشان؛ فریده صدیقی دهکردی؛ سید محمد حسن مرتضوی


2. ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 789-802

10.22067/jhorts4.v31i4.61581

زهرا فلاتی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی