تعیین زمان مناسب برداشت میو‌ی کیوی و تاثیر آن در کیفیت پس از برداشت میوه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

چکیده

زمان مناسب برداشت کیوی‌فروت تاثیر زیادی بر کیفیت میوه در شرایط پس از برداشت دارد. در این آزمایش میوه‌ها بر مبنای درصد مواد جامد محلول (TSS) در چهار سطح 5/5، 5/6، 5/7 و 5/8 درصد جهت تعیین بهترین زمان برداشت و مدت انبارداری برداشت شد. کلیه‌ی میوه‌ها در سردخانه‌ای با دمای 5/0 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد به مدت 18 هفته نگهداری شدند. در هفته‌های 6، 12 و 18 انبارداری، صفاتی چون کاهش وزن، ضایعات، سفتی، TSS، TA، TSS/TA، pH، EC، آسکوربیک‌اسید، شاخص‌ درخشندگی پوست و گوشت و خصوصیات حسی میوه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که زمان‌های مختلف برداشت تاثیر چشمگیری بر میزان کاهش وزن و pH میوه‌ها در انبار نداشت. میوه‌های برداشت شده با بریکس 5/5 سفتی بالاتری نسبت به سایر زمان‌های برداشت در 6 هفته‌ی اول انبارداری داشتند. پوست میوه‌های برداشت شده با درجه بریکس 5/5 و 5/6 کمی تیره‌تر بود. همزمان با افزایش TSS، میزان TA طی انبارداری کاهش یافت. میزان EC رابطه معکوس با طول دوره نگهداری میوه‌ها در سردخانه داشت. با اینکه در کلیه‌ی زمان‌های برداشت میزان آسکوربیک‌اسید در 6 هفته‌ی اول بالاتر بود ولی میوه‌های برداشت شده با بریکس 5/5 نسبت به سایر زمان‌های برداشت آسکوربیک‌اسید کمتری داشتند. بر اساس نتایج آزمون حسی، میوه‌هایی که با درجه بریکس بیش از 5/6 برداشت شدند ضمن حفظ خصوصیات کیفی و ظاهری، در بالاترین سطح مقبولیت نسبت به میوه‌های نابالغ طی انبارداری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Sutaible Harvesting Time and Its Effect on Postharvest Kiwifruit Quality

نویسندگان [English]

  • Javad Fattahi Moghadam
  • M. Fazel Halajisani
چکیده [English]

The harvest date more influenced on postharvest quality during storage. In present study, fruits were harvested at four date base on total soluble solids content (5.5, 6.5, 7.5, and 8.5%) and then stored at 0.5 ºC and 80-90% RH, for 18 weeks. The samples were taken in 6th, 12th and 18th interval weeks and evaluated some parameters including weightless, losses, firmness, TSS, TA, TSS/TA, ascorbic acid, pH, EC, Skin and pulp lightness and sensory analysis. Results showed that different harvesting time had not significant effect on wieghtloss and pH parameters during storage. Also, we observed that fruits which were harvested at brix of 5.5 had high firmness specialy during primery 6 weeks storage. The skin of fruits picked with 5.5 and 6.5 % brix was a little darker than other treatments. EC showed reverse relationship with storage period during storage. With TSS increasing, TA level decreased during storage. Although, ascorbic acid content was higher during 6 weeks of storage but it was lower in fruits which picked with 5.5 % brix than other times of harvest. Finally sensory analysis revealed that fruits which harvested at least 6.5 oBrix content, would have excellent quality after storage and handling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hayward
  • Harvesting time
  • storage
  • TSS
CAPTCHA Image