اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. 'Double')

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گل مریم، یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان بوده و دارای رتبه چهارم در میان گل‌های شاخه بریده و رتبه دوم بین گلهای پیازی کشور است. فاصله کاشت و مقدار مصرف نیتروژن از عوامل مهم برای بهبود رشد و کیفیت گل مریم هستند. جهت بررسی اثر فاصله کاشت و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم، آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با 3 تکرار انجام گردید. شش سطح نیتروژن به عنوان فاکتور اول (صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) با استفاده از نمک نیترات آمونیوم و چهار فاصله کاشت به عنوان فاکتور دوم (10×10، 15×15، 20×20 و 25×25 سانتی‌متر×سانتی‌متر) بود. نتایج نشان داد که فاصله کاشت (25×25 سانتی‌متر) اثر معنی‌داری بر ارتفاع ساقه گل دهنده، قطر ساقه، طول خوشه، قطر گلچه، طول عمر گلدانی گل و جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گیاه داشت. مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، شاخص‌های رشد و عملکرد گل مریم مانند ارتفاع ساقه گل دهنده، طول خوشه، قطر ساقه و غلظت نیتروژن در گیاه را به طور معنی‌داری بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen and Plant Spacing on Nutrient Uptake, Quality and Quantity Characteristics of Tuberose (polianthes tuberosa L. 'Double')

نویسندگان [English]

  • M.A. Khalaj
  • B. Edrisi
چکیده [English]

Tuberose (Polianthes tuberosa L.) is one of the most important cut flowers in tropical and subtropical areas. This flower has forth order in cut flower and second order in bulbous plants production in Iran. Plant spacing and nitrogen necessity are the most important factors for tuberose quality and quantity. In this study, field experiment carried out as factorial design in Randomized Complete Block Design (RCBD) format whit 3 replications. Different level of nitrogen (0, 50, 100, 150, 200 and 250 kg/ha) in ammonium nitrate was the first factor. Second factor was different plant spacing (10x10, 15x15, 20x20 and 25x25 cm×cm). Plant space (25×25 cm) has significant effect on flower stalk height, stem diameter, spike length, floret diameter, vase life and also nitrogen, phosphorus and potassium uptake as well. Nitrogen usage as 200 kg/ha N could improved significantly growth indices and yield of tuberose as flower stalk height, stem diameter, spike length and nitrogen uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuberose
  • Nitrogen
  • Plant spacing
  • Growth indices
  • Nutrients uptake