اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و برخی اجزای رشد گیاه ترب (Rhaphanus sativus cv. Longipinatus) در کشت دوم در شالیزار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم بذر و فواصل ردیف‌های کشت بر عملکرد و صفات رویشی گیاه ترب، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان رشت در سال 1387 به صورت کشت دوم پس از برنج و با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل فاصله ردیف‌های کاشت در دو سطح (20 و 30 سانتی‌متر) و تراکم بذر در سه سطح ( 5، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار) بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل میزان عملکرد کل در هکتار، وزن تک بوته، وزن غده و صفات مورفولوژیکی شامل: وزن شاخه و برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول برگ، طول و قطر غده بود. نتایج نهایی نشان داد که مصرف 5 کیلوگرم در هکتار بذر در فاصله کاشت 20 سانتی‌متر با عملکرد 38/45 تن در هکتار بیشترین میزان محصول را تولید کرده و برای منطقه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Seed Density and Plant Distance on the Yield and Growth Components of Radish (Rhaphanus sativus cv. Longipinatus) As Second Culture in Paddy Field.

نویسندگان [English]

  • Moazzam Hassanpour Asil
  • M. Dehestani Ardakani
  • M. Rabiee
Dept. of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

To study the effect of seed density and plant distance on yield and growth parameters of radish, an experiment was conducted in Research of Station Rice at office Rasht in 2008-2009. This study was set in secondary culture after rice by factorial experiment with randomized complete block design with 3 replications. Treatments consisted of factorial arrangement of three seed density levels (5, 10 and 15 Kg/ha) and plant spacing (20 and 30 cm). Measurements comprising of total production in hectare, weight of one shrub, weight of tuber, weight of foliage, shrub height, leaf number, length of leaf, length and diameter of tuber. Results showed that seed density of 5 Kg in hectare in plant distance of 20 cm with yield of 45.38 ton in hectare was most performance and recommendable for this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radish
  • morphological traits
  • Total yield
  • Tuber
  • Density
CAPTCHA Image