ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی طول دورۀ پذیرایی کلاله، در ارقام مخملی، انجیری تابستانه، انجیری مالکی، حاج کاظمی و زودرس هلو، گرده افشانی کنترل-شده در آزمایشگاه و مزرعه انجام شد. جهت انجام گرده افشانی کنترل شده از شاخه های دارای تعداد کافی جوانۀ گل در هر رقم استفاده گردید. گرده-افشانی دستی در روز اخته نمودن گل ها (روز صفر) و سپس هر دو روز (2، 4، 6 و 8 روز پس از اخته نمودن) با گردۀ خودی انجام و جهت ردیابی نفوذ لولۀ گرده مادگی های گرده افشانی شده 4 روز پس از گرده افشانی جمع آوری شده و در محلول فیکساتیو (FAA) تثبیت شدند. مادگی ها پس از شستشو به منظور نرم شدن در محلول سولفیت سدیم 5% اتوکلاو شدند. پس از رنگ آمیزی با آنیلین بلو وضعیت جوانه زنی دانۀ گرده در سطح کلاله و چگونگی رشد لوله‌های گرده در هر قسمت خامه (فوقانی و تحتانی) و همچنین داخل تخمدان بوسیلۀ میکروسکوپ فلورسنت شمارش شد. نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر نشان می دهد که کلاله ها در تمامی ارقام مورد مطالعه در مرحلۀ شروع باز شدن گل پذیرا بوده وبه مدت 8 روز پذیرایی خود را حفظ می کند. میزان پذیرایی بین 2 تا 4 روز بعد به مطلوب ترین میزان خود می رسد. وجود نوسانات دمایی در شرایط مزرعه عکس العمل متفاوت ارقام را در زمانهای مختلف گرده افشانی به همراه داشت. با توجه به جوانه زنی گرده در سطح کلاله و در شرایط درون شیشه ای و وجود لولۀ گرده در درون تخمدان در شرایط خود گرده افشانی عدم وجود نرعقیمی و وجود خودسازگاری در ارقام مورد مطالعه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Stigma Receptivity Period in Several Peach Cultivars through Controlled Pollination under Field and Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • Sh. Fakhimrezaei
  • J. Hajilou
چکیده [English]

In order to study stigma receptivity in peach cultivars : (‘Makhmali’, ‘Anjiri-ye-tabestane’, ‘Anjiri-ye maleki’, ‘Haj-kazemi’ and ’Zoodras’) controlled pollination was done in both field and laboratory conditions. Before pollination trials the in vitro germination of the pollen was tested in petridish. Branches with adequate number of flowers were chosen for controlled pollination. Self Pollination was carried out by hand, on the same day as emasculation (day 0) and thereafter every two days (2, 4, 6, 8 days after emasculation). To allow for growth of pollen tubes pollinated pistils were collected four days after pollination and fixed in FAA. Pistils were washed several times and autoclaved in a solution of 5% sodium sulfite for softening. After staining with aniline blue, the pollen germination at the stigma and pollen tubes growth in each section of style (upper and bottom) and ovary was determined by means of fluorescence microscopy. Results revealed that the stigmas of studied cultivars were receptive at balloon stage and reach their optimum receptivity between 2 and 4 days later. Our studied cultivars in confrontation to occurrence of temperature oscillations in field condition had different reactions at different pollination times. Regarding to pollen germination at the stigma surface and in vitro condition and existence the pollen tubes inside the ovary, became clear that studied cultivars are self-compatible and male-fertile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prunus persica (L.) Self-pollination
  • Stigma receptivity
  • Pollen tube growth
  • temperature