تاثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انگور رقم قزل ازوم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه، به دلیل تاثیر مضر مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست استفاده از این مواد در تکنولوژی نگهداری محصولات کشاورزی با محدودیت هایی روبرو است .از این رو یافتن مواد سالم برای استفاده در تکنولوژی پس از برداشت میوه ها و سبزی ها ضروری می باشد. در این پژوهش اثر اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا بر ویژگی های کیفی و عمر نگهداری انگور رقم قرل ازوم بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار انجام شد میوه ها با اسید سالیسیلیک در غلظت های 0، 1 و 2 میلی مولار و ژل آلوئه ورا در غلظت های 0، 25% و 33% ‘تیمار شدند و پس از 45روز نگهداری در دمای 5/0±0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۵ تا ۹۵ درصد مورد مطالعه قرار گرفت. صفاتی شامل pH، اسیدیته کل (TA)، فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی کل و مقدار ویتامین ث و مواد جامد محلول(TSS) ارزیابی شدند. اسید سالیسیلیک در غلظت 2 میلی مولار نسبت به سایر تیمار ها از افزایش pH و کاهش مواد جامد محلول جلوگیری کرد و باعث حفظ pH میوه گردید، همچنین تاثیر تیمارهای اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلوئه ورا 33% بر میزان TSS و TA معنی دار بود و موجب حفظ بیشتر مواد جامد محلول شد و از کاهش اسیدهای قابل تیتراسیون و تجزیه آن به قندها جلوگیری کرد. در این مطالعه بالاترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فنول کل و مقدار ویتامین ث مربوط به اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلوئه ورا 33% و تیمار ترکیبی اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلوئه ورا 33% بود. کاربرد تیمارهای اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا می تواند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی در تکنولوژی پس از برداشت انگورهای رومیزی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Postharvest Salicylic acid and Aloe vera gel Applications on some of Quality Attributes and Antioxidant Activity of Table Grape (cv. Gizel Uzum)

نویسنده [English]

  • L Ahadi
چکیده [English]

Because of the harmful effects of chemicals on human health and environment, use of these compounds in postharvest technology of agricultural crops is recently restricted and it is necessary to find safe compounds for use in postharvest technology of fruits and vegetables. In this study, effects of salicylic acid and Aloe vera gel on quality attributes and postharvest life of table grape(cv. Gizel uzum) was studied. Fruit were treated with salicylic acid (0, 1and 2 mM) and Aloe vera gel (33% and 25%), then were stored at 0±0.5oC with 85-95% RH for 45 days Fruit quality attributes including pH, total soluble solids, total acidity, total phenolics, total antioxidant capacity, and vitamin C were evaluated after 45 days. 2 mM salicylic acid effectively decreased the rate of pH increase. TSS and TA content were significantly affected by 2 mM salicylic acid and 33% Aloe vera gel treatments and retained TSS and the reduction of titratable acids and sugars to prevent its decomposition. In this study, the highest total antioxidant activity and total phenols and vitamin C of 2 mM salicylic acid gel and 33% Aloe vera gel and Combination treatment with 2mM salicylic acid and 33% Aloe vera gel respectively. postharvest treatment of fruit with the combination of salicylic acid and Aloe vera gel may be considered as a good alternative to chemicals in postharvest technology of table grapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Table grape
  • Aloe vera gel
  • salicylic acid
  • Total phenolics
  • Total antioxidant activity