استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 ولی عصر رفسنجان

چکیده

پسته تازه در طول دوره برداشت و پس از برداشت، دستخوش تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی می‎شود و در نتیجه عمر انباری کوتاهی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوع بسته‎بندی و پوشش‎دهی بر حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری پسته تازه بود. برای این منظور در دو آزمایش جداگانه، دانه‎های پسته در آزمایش اول با غلظت‎های متفاوت ژل آلوئه ورا (0 (شاهد)، 25، 33 و 50 %) و نانوسید با غلظت‎های 80 و 100 میلی‎گرم در لیتر غوطه‎ور و در دمای C°2±4 برای مدت 40 روز قرار گرفتند. همچنین در بررسی مقایسه فیلم‎های تولید شده از طریق فن آوری نانو با پلاستیک معمولی (نایلون)، دانه‎های پسته در آزمایش دوم بسته‎بندی و در شرایط مذکور انبار شدند. کاهش وزن، کیفیت ظاهری و بازارپسندی پسته‎ها به فاصله هر 5 روز یکبار اندازه گیری شد و میزان چربی و کربوهیدرات های قابل حل در پایان دوره نگهداری محاسبه شد. نتایج نشان داد که فیلم‎های نانو در مقایسه با شاهد، به طور معنی داری(p≤0.01) در کنترل کاهش وزن و حفظ خصوصیات ظاهری پسته‎های تازه مؤثر بود. همچنین میزان کاهش وزن و قهوه‎ای ‎شدن پسته‎های تازه در تیمارهای ژل آلوئه ورا نسبت به شاهد کاهش یافت و بهترین نتیجه (کربوهیدرات قابل حل و کیفیت ظاهری بالا) در تیمار ژل آلوئه ورا 25% در مقایسه با کنترل به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nano Packaging and Edible Coating Used for Improvement of Shelf Life and Quality of Individual Fresh Pistachio Nuts

نویسندگان [English]

  • Z. Ahmadi
  • hossein mirdehghan 1
  • Hossein Hokmabadi
  • Mohammad Hosein Shamshiri 2
1 vali-e-asr
2
چکیده [English]

Fresh pistachio nuts undergo biochemical and physiological changes after harvest and postharvest and as a result, it has a short shelf life. The purpose of this research is to study the effects of packaging type and edible coating on quality and increasing the shelf life of fresh pistachio nut. Therefore, two separate experiment were conducted and in first one the individual fresh pistachio were dipped in different concentration of aloe vera gel (0 (control), 25, 33, 50 %) and also Nanocid at 80 and 100 mgl-1 and kept at 4±2°C for 40 days. In second experiment, to compare the plastics produced through Nano technology and usual plastics (nylon), fresh pistachio nut were packed and stored in mentioned condition. Weight loss, pistachio quality appearance and its marketability were examined every 5 day- interval and fat and soluble carbohydrate at the end of storage. The results showed that Nano films comparing to control were useful significantly (p≤0.01) in controlling the weight loss and keeping fresh pistachio’s appearance. Also weight loss and fresh pistachio browning were lower in aloe vera gel treatments and the best results (higher soluble carbohydrate and appearance) come from 25% aloe gel compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe vera gel
  • Browning
  • Shelf Life
  • Lipid
CAPTCHA Image