بررسی کارایی مارکر اسکار SCC8 درشناسایی ارقام و نتاج بیدانه انگور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیدانگی مهم‌ترین صفتی است که از دیر باز مورد توجه اصلاح‌کنندگان انگورهای تازه‌خوری و کشمشی قرار داشته است. اصلاح انگورها توسط روش‌های سنتی منجر به تولید تعداد پایین نتاج بیدانه می‌شود و انتخاب آن‌ها نیازمند مدت زمان طولانی می‌باشد. بنابراین انتخاب به‌کمک نشانگر همراه (MAS) می‌تواند بر مشکلات انتخاب فائق آید و هزینه‌های بالای نگهداری نتاج را طی چندین سال کاهش دهد. در این تحقیق، کارایی مارکر اسکار Scc8 برای شناسایی زود هنگام نتاج بیدانه و تشخیص وضعیت ژن sdI در ارقام مهم بیدانه و دانه‌دار انگورهای ایرانی بررسی شد. بدین منظور، 11 نتاجی که توسط تست پنل به عنوان بیدانه مشخص شده بودند توسط مارکر اسکار Scc8 ارزیابی شدند. بر طبق نتایج، مارکر اسکار Scc8 10 عدد از نتاج را بیدانه هموزیگوت و فقط یکی از آن‌ها را به عنوان بیدانه هتروزیگوت مشخص کرد. این مارکر همچنین قادر به تشخیص ارقام دانه دار هموزیگوت موسکات سیاه هامبورگ، دسته چین، شاهانی، صاحبی، خلیلی، علی بابا، قزل اوزوم، دیزماری، پیک‌می و شیرازی قرمز و ارقام دانه دار هتروزیگوت شاهرودی، اتابکی و تولوقی بود. می‌توان به این نتیجه رسید که مارکر اسکار Scc8 قادر است ارقام و نتاج بیدانه را به خوبی تشخیص و وضعیت ژن sdI آن‌ها را در اکثر موارد به درستی مشخص نماید (5/87 درصد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Efficiency of Scar Marker SCC8 in Identifying Grape Seedless Cultivars and Progenies

نویسندگان [English]

  • M. Aalifar
  • A. Ebadi
  • M.R. Fattahi Moghaddam
چکیده [English]

Seedlessness is the most important trait in table grape and raisin industry which has attracted breeders from long ago. Breeding grapes by traditional methods result in low number of seedless progenies and their selection requires long time. Therefore, marker-assisted selection (MAS) can overcome the selection difficulty and would decrease high cost of progeny maintenance for several years. In this study, SCC8 marker was employed to evaluate its efficiency in early discrimination of seedless progenies as well as the status of sdI gene in seedless and seeded important Iranian grape cultivars. To do so, 11 progenies which were realized as seedless by panel test, were evaluated Scar marker Scc8. According to the results, Scar marker Scc8 could identify 10 of them as homozygous seedless and just one as homozygous seedless. This marker could also identified 'Muscat of Hamburg', 'Dastechin', 'Shahani', 'Sahebi', 'Khalili', 'Alibaba', 'Qhezel Ozum', 'Dizmari' and 'Shirazi Qermez' as homozygous seeded cultivars whereas 'Atabake', 'Shahroudi' and 'Toloqhi' were found to be heterozygous seeded ones. It can be concluded that Scar marker SCC8 could discriminate seedless progenies as well as cultivars and their sdI gene status correctly in most cases (87.5%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grape breeding
  • Seedlessness
  • SCAR marker
  • Early discrimination of seedless progeny