نویسنده = اسماعیل فلاحی
اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 440-447

10.22067/jhorts4.v0i0.18259

مهدی اورعی؛ سیدجلال طباطبایی؛ اسماعیل فلاحی؛ علی ایمانی؛ لیلا سیدلر فاطمی


اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jhorts4.v1388i2.2596

مهدی اورعی؛ سید جلال طباطبائی؛ اسماعیل فلاحی؛ علی ایمانی


اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jhorts4.v1388i1.1915

لیلا سیدلر فاطمی؛ سیدجلال طباطبایی؛ اسماعیل فلاحی